در این چراغ خواب زیبا می توان از چهره دلبندانتان استفاده کرد. که علاوه بر زیبایی و استفاده به عنوان چراغ خواب، می تواند یادگاری خوبی برای سالیان سال باشد.

 

قیمت نهایی بر اساس ابعاد و زمان حک تعیین می شود.