در این چراغ خواب زیبا می توان از چهره دلبندانتان استفاده کرد. که علاوه بر زیبایی و استفاده به عنوان چراغ خواب، می تواند یادگاری خوبی برای سالیان سال باشد.

در این روش با حک چهره دلبندانتان بر روی پلکسی شفاف و تاباندن نور به آن، بالبینگی زیبا به وجود می آید که از آن در اتاق خواب یا زیبایی دکوراسیون می توان استفاده کرد.

قیمت نهایی بر اساس ابعاد و زمان حک تعیین می شود.