برش لیزر

برش چوب با لیزر

با لیزر می توان ظریف ترین طرح ها را با کمترین پرت ممکن برش زد