برش چوب

انجام حک، خط و برش بر روی mdf

سفارش مشتری خوبمون که برای تبلیغات از این روش استفاده کردند. مشاهده ودیو در ادامه مطلب